Prof. Dr. Ali Kurtsoy

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezundur. Nöroşirürji Eğitimini yine aynı fakültede tamamlamıştır. 1999-2000 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC’de George Washington Üniversitesi, Nöroloji Enstitüsü, Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji Laboratuvarı’nda, Kafa Tabanı Cerrahi Yaklaşımları üzerinde anatomik diseksiyon uygulamalarına  International Fellow olarak katılmıştır.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğinde başladığı akademik kariyerine, 2002 yılında Nöroşirürji Doçentliği, 2007 yılında da Nöroşirürji Profesörlüğü ile devam etmiş ve 2020 yılında emekli olmuştur. 

Temel uğraşı alanları Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöroonkolojik Cerrahi ve Serebrovasküler Cerrahidir. 

71
+
71
+

Bilimsel Çalışma

3
+
3
+

ULUSAL KONGRE

44
+
44
+

ULUSAL MAKALE

86
+
86
+

ULUSAL KONGRE

Hastalıklar

Tümör, Kafa Tabanı ve Nörovasküler Cerrahi.

Kafa Tabanı

Kafa tabanına cerrahi yaklaşımlar anterior, anterolateral, lateral, posterolateral ve posterior olmak üzere beş gurup şeklinde yapılabilir.

Spinal Tümörler

Son 10 yıl içerisinde omurga tümörlerine yaklaşımlar konusunda dramatik değişiklikler meydana gelmiş, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yaygın olarak kullanılması, cerrahın tümörü bir bütün içerisinde…

İntradural Tümörler

Meningiomalar, Nörinomalar ve İntradural İntramedüller Tümörler olarak geçen Astrositomalar, Ependimomalar..

Araknoid Kistler

Araknoid kistler ve nöroepiteliyal kistler BOS akımını bozabilen kitle lezyonlarından sonra en sık görülen lezyonları oluştururlar. Bu kistlerle en sık olarak karşılaşılan yerler, suprasellar bölge, foramen magnum ve posterior fossa ve silviyan fissür ve çevresidir.

Karotid Arter Darlığı

Servikal karotid arterin aterosklerotik lezyonları genellikle common karotid arterin bifürkasyonunda veya bifürkasyon yakınlarında meydana gelir

Metastatik Beyin Tümörleri

Belirgin çevre ödemi, çok sayıda intrakraniyal lezyon, gri-beyaz çevre bileşiminde yerleşim gibi özellikleri tipiktir. Primer odaklar sırasıyla akciğer CA, meme CA, malign melanoma ve primer orijini bilinmeyenler (%10) şeklindedir.

Malign Tümörler

Kafa tabanının farklı bölgelerindeki lezyonlara yaklaşabilmek amacı ile kullanılabilecek çok sayıda cerrahi teknik bulunmaktadır. Cerrahi tekniği iyi uygulayabilmek kadar endikasyonun da doğru konulması son derece önemlidir. ….

Hasta yorumları
En Son Yazılar
Adres

Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulv. Üzüm Plaza Kat:9 No:34 Melikgazi Kayseri