Loading...
Skip to Content

Brain Surgeon

Prof.Dr. Ali Kurtsoy

Prof. Dr. Ali Kurtsoy
1999-2000 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Washington DC’de George Washington Üniversitesi, Nöroloji Enstitüsü, Kafa Tabanı Cerrahisi ve Mikronöroşirürji Laboratuvarı’nda, Kafa Tabanı Cerrahi Yaklaşımları üzerinde anatomik diseksiyon uygulamalarına katıldım.
ERÜ Tıp Fakültesi Nöroşirürji kliniğinde başladığım akademik kari-yerim, 2002 yılında Nöroşirürji Doçentliği, 2007 yılında da Nöroşirürji Profesörlüğü kadrosuna atanmam ile devam etmektedir. Temel uğraşı alanlarım Kafa Tabanı Cerrahisi, Nöroonkolojik Cerrahi ve Serebrovasküler Cerrahidir.
71
Academic Work
3
International Congress
44
Articles in Turkey
86
Congress in Turkey

Diseases

Tümör, Kafa Tabanı ve Nörovasküler Cerrahi.

Kafa Tabanı

Kafa tabanına cerrahi yaklaşımlar anterior, anterolateral, lateral, posterolateral ve posterior olmak üzere beş gurup şeklinde yapılabilir.

Spinal Tümörler

Son 10 yıl içerisinde omurga tümörlerine yaklaşımlar konusunda dramatik değişiklikler meydana gelmiş, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemenin yaygın olarak kullanılması, cerrahın tümörü bir bütün içerisinde...

İntradural Tümörler

Meningiomalar, Nörinomalar ve İntradural İntramedüller Tümörler olarak geçen Astrositomalar, Ependimomalar..

Araknoid Kistler

Araknoid kistler ve nöroepiteliyal kistler BOS akımını bozabilen kitle lezyonlarından sonra en sık görülen lezyonları oluştururlar. Bu kistlerle en sık olarak karşılaşılan yerler, suprasellar bölge, foramen magnum ve posterior fossa ve silviyan fissür ve çevresidir.

Karotid Arter Darlığı

Servikal karotid arterin aterosklerotik lezyonları genellikle common karotid arterin bifürkasyonunda veya bifürkasyon yakınlarında meydana gelir

Metastatik Beyin Tümörleri

Belirgin çevre ödemi, çok sayıda intrakraniyal lezyon, gri-beyaz çevre bileşiminde yerleşim gibi özellikleri tipiktir. Primer odaklar sırasıyla akciğer CA, meme CA, malign melanoma ve primer orijini bilinmeyenler (%10) şeklindedir.

You can opt out from our newsletter list whenever you request. By adding your email address, you confirm accepting our Privacy Policy.

Contact

Please contact us with the details below.

Phone
+90 (352) 220 5656
+90 (532) 677 3355
Address
Tacettin Veli Mah. Tacettin Veli Bulv.
Üzüm Plaza Kat:9 No:34
Melikgazi Kayseri
Email
randevu@alikurtsoy.com